Oktatás

A nyelvészet egyik fő társtudományában - az irodalomtudományban - szenvedéllyel látunk el kutatói és oktatói feladatokat. Nagy-Britanniában szerzett tudományos fokozattal (PhD), valamint a helyi felsőoktatásban és felnőttképzés területén elsajátított tapasztalatokkal ajánljuk magánóráinkat elsősorban a következő szakterületeken:

 • 20. és 21. századi amerikai / brit / anglofón irodalom
 • 20. és 21. századi világirodalom
 • 20. és 21. századi összehasonlító irodalom

Célkitűzéseink:

 • szépirodalmi művek mélyebb megismerése
 • az interdiszciplináris dialógus fontosságának hangsúlyozása és az összehasonlító gondolkodásmód fejlesztése különböző korszakok és földrajzi területek produktumait illetően
 • készségfejlesztés a szoros olvasat, műelemzés és kritikus gondolkodás terén
 • lélektani szempontú irodalomértelmezések
 • irodalmi művekben felmerülő személyiségismereti kérdések feltárása többetnikumú társadalmi kontextusokban
 • a kultúrák közötti megértés, illetve a kulturális kommunikáció iránti érzékenység elősegítése
 • családpatológiai problémák irodalmi ábrázolásának értelmezése
 • előkészítés preventív, rehabilitációs, reszocializációs célú biblioterápia-jellegű munka folytatásához

Alkalmazott módszertani megközelítéseink:

 • pszichoanalízis
 • gender tudományok
 • irodalomelmélet
 • társadalomtörténet
 • családelmélet
 • egyéb szociológiai metódusok (nemzeti identitás, migráció, asszimiláció)

Az órákat előadás vagy interaktív szeminárium formájában, angol nyelven,
előre egyeztetett időbeosztással tartjuk.
Bővebb tájékoztatásért lépjen kapcsolatba velünk.